İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre

Kazdağı Madencilik maden arama ve işletme amacıyla kurulmuş; ulusal ve uluslararası standartlara uygun sürdürülebilir bir madencilik faaliyeti yürütmeyi benimsemiş bir madencilik şirketidir.

Doğaya ve İnsana Saygı

Kazdağı Madencilik İnsana verdiği değerin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder.